Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0777-5
  Umelci v materskej škole 3. Interpretácia umeleckého diela v intenciách pedagogiky Márie Montessori