Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060806
  Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Zahraničný projekt:áno

  Základné informácie o projekte

  Program: Erasmus+  
  Kľúčová akcia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov 
  Akcia: Strategické partnerstvá 
  Typ akcie: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých 
  Hlavný cieľ projektu: Inovácia 
  Názov projektu: Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations
  Číslo zmluvy/projektu: 2019-1-SK01-KA204-060806
  Doba riešenia projektu: Dátum začiatku projektu 09/12/2019 - Dátum ukončenia projektu  08/06/2022
  Koordinátor projektu: Jaroslav Demko, Oľga Okálová
  Partneri projektu: Fínsko – Lyhytterapiainstituutti Oy (Inštitút Bena Furmana), Holandsko – Appreciative Change Work-s (Inštitút Loeka Schoenmakersa), ČR – Spolek Narativ, SR – Inštitút dialogických praxí
  Donor: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
  Výzva: 2019
  Typ projektu: medzinárodný 
  Stránka projektu: www.multidisciplinarity.eu

   

  Popis a cieľ nášho projektu

  Zámerom celého projektu bola viacúrovňová podpora pri vytváraní a rozvoji multidisciplinárnej spolupráce a multidisciplinárnych tímov, špecificky pri uplatňovaní prístupov vychádzajúcich zo sociálneho konštrukcionizmu a prístupu zameraného na riešenie, predovšetkým v multidisciplinárnej podpore rodín. Projekt bol realizovaný v rokoch 2019 – 2022 a mimo iné zahrňoval priamu podporu členov multidisciplinárnych tímov vo forme pilotného výcviku a mentoringu. Do projektu sa zapojilo cez priamo i nepriamo mnoho osôb z Česka a Slovenska, odbornú garanciu ponúknutých prístupov zabezpečil Loek Schoenmakers (Holandsko) a Ben Furman (Fínsko) prostredníctvom svojich organizácií.

  Dôvodom angažovanosti partnerstva v prihlásení do výzvy bola potreba posilnenia prepojenia sociálneho začlenenia rodičov i ďalších členov rodín, peerov a laických poradcov ako kľúčových, relevantných a experných aktérov pozitívnych zmien v ich náročných životných situáciách do multidisciplinárnej spolupráce a multidisciplinárnych tímov pomáhajúcich profesionálov. Obsahy, témy a programy generované v projekte budú systémovo a medzirezortne podporovať rozvoj inklúzie a duševného zdravia v oblasti sociálnych, občianskych, profesijných a medzikultúrnych kompetencií a eliminovať diskrimináciu, segregáciu, barierizáciu, stigmatizáciu, násilie, školskú neúspešnosť atď.

  Medzi hlavné výstupy projektu patria publikácie, vzdelávacie a multiplikačné podujatia, tiež MOODLE platforma pre sieť multidisciplinárnych tímov.

  Publikácie, krátke reporty o pilotných tréningoch profesionálov a laikov a uskutočnených konferenciách nájdete TU.