Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Správca e-Learning systému Pedagogickej fakulty, Odborný asistent

  Docenti

  Ing. Jana Jacková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo informatiky, Študijná poradkyňa pre študentov rozširujúceho štúdia informatiky, Docentka

  doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent