Vedúci katedry

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný profesor

  Zástupca vedúceho katedry

  PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Správca e-Learning systému Pedagogickej fakulty, Odborný asistent

  Docenti

  doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  Ing. Jana Jacková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo informatiky, Študijná poradkyňa pre študentov rozširujúceho štúdia informatiky, Univerzitná docentka

  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent