Katedra pedagogiky a psychológie

  Katedra pedagogiky a psychológie

  Štúdium a vedecké aktivity sú na Katedre pedagogiky a psychológie realizované  v bakalárskom programe pedagogika (denná forma) skúsenými vyučujúcimi a praktikmi.  Významnú časť štúdia katedra centruje na  oblasť učiteľského základu (od roku 2000), ktorý poskytuje pedagogicko-psychologický základ pri prípave budúcich učiteľov. Súčasťou štúdia sú aj discplíny doplňujúceho pedagogického štúdia a praxe orientované na kompetencie študentov, nácvik a tréning profesijných zručností. 

  Povolania, na výkon ktorých je absolvent odboru pedagogika pripravený:
  Pedagogický asistent
  Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami)
  Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený

   

  Viac o katedre

  Prezentačné video katedry