Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní znevýhodnených žiakov

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2022
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
    Zahraničný projekt:nie