Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0770-6
  Musica Mediaeva Liturgica III : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. - 7. mája 2019