Musica Mediaeva Liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1030-0
  Musica Mediaeva Liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022