Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krupová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0853-6
  Muzikanti v materskej škole. Hudobná výchova (aj) pre nehudobníkov