CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:APVV-19-0043
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Zahraničný projekt:nie