Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

  Úlohou pracoviska odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku.

   

  Viac o katedre

  Novinky z katedry

  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 21. – 23. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  Vedecká konferencia
  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Prezentácia detského prednesu Poviem Ti básničku

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku organizovala 5. ročník prezentácie detského prednesu

  Prezentačné video katedry