Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

  Úlohou pracoviska odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku.

   

  Viac o katedre

  Novinky z katedry

  Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením

  Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením

  Osobne, tvorivo, odborne

  Osobne, tvorivo, odborne

  Jedným z podujatí, ktoré doplnili program v Týždni vedy a techniky 2022 na našej fakulte, bol odborný seminár v Divadle z Pasáže v Banskej Bystrici.
  Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

  Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

  Medzinárodná vedecká konferencia

  Prezentačné video katedry