Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

    Úlohou pracoviska odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku.

    Viac o katedre

    Prezentačné video katedry