Projekty

  Projekty

  Počet nájdených projektov: 8

  ERASMUS+ Programme Framework Agreement No. 2020-1-PL01-KA202-082063

  Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063 Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Číslo projektu:020KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

  Číslo projektu:APVV-17-0564 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018

  V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

  Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

  Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

  Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien

  APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Veselovská, PhD.

  Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004