Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-500-1
  Interpretačné kurzy : zborník prednášok z Interpretačných kurzov v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt 2006 - 2008