Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-943-6
  Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.