Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-743-2
  Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu