Doktorandské študijné programy

    Doktorandské študijné programy

    Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné doktorandské študijné programy:

    Po kliknutí na študijný program sa zobrazí opis, informačné listy predmetov, odporúčaný študijný plán študijného programu.