Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0079/19
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.
    Zahraničný projekt:nie