O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Rastislav Podpera (ed.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-762-3
  O, Maria, laude digna : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku