Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 31

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
  Ďalší autori:Albín Škoviera
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0673-0

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Prevencia v škole a nové trendy rizikového a problémového správania žiakov

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0656-3

  Prevencia v škole a nové trendy rizikového a problémového správania žiakov

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Ďalší autori:Václav Bělík
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0985-4

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Pomoc mladým ľuďom v kríze

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0937-3

  Pomoc mladým ľuďom v kríze

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-303-8

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Boďová, Gabriela Kudlová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-288-8

  Veľká Fatra – didaktický materiál pre environmentálnu výchovu na 2.stupni základných škôl

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-561-0794-2

  Didaktické činnosti v edukácii riekaniek o písmenách pri vyvodzovaní hlásky a písmena v 1. ročníku základnej školy 1. vyd.

  Platónova explikácia výchovy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Janka Beňová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-978-5

  Platónova explikácia výchovy

  Učiteľ a európske hodnoty

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-946-7

  Učiteľ a európske hodnoty

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Mária Konfálová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-4

  Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0000-5

  Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

  Vplyv Mendikantských rádov na univerzitné vzdelávanie v stredoveku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lucia Petrovičová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-8084-574-2

  Vplyv Mendikantských rádov na univerzitné vzdelávanie v stredoveku

  Ján Kollár a jeho plán školskej reformy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0283-1

  Ján Kollár a jeho plán školskej reformy

  Cesty vzdelávania na Slovensku od osvietenstva po renesanciu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0283-1

  Cesty vzdelávania na Slovensku od osvietenstva po renesanciu

  Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Viera Radošová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0531-3

  Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania

  Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-8084-446-2

  Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule

  Odchod mladých dospelých z Centier pre deti a rodinu po dovŕšení plnoletosti

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Anna Havková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0759-1

  Odchod mladých dospelých z Centier pre deti a rodinu po dovŕšení plnoletosti

  Antropológia Don Bosca a jeho paedagogia trestu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-972-6

  Antropológia Don Bosca a jeho paedagogia trestu

  Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0793-5

  Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd

  Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-943-6

  Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. - 1. vyd.