Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Medzinárodný projekt z programu Erasmus+KA220
  Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

  Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

  Dňa 26. 4. 2023 o 13:00 sa na Katedre manažmentu uskutočnila prednáška "Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov
  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)
  Štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu

  Štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu

  Medzinárodný projekt PF KU s univerzitou v Tadžikistane – online tréning

  Medzinárodný projekt PF KU s univerzitou v Tadžikistane – online tréning