Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

    Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

    Dňa 26. 4. 2023 o 13:00 sa na Katedre manažmentu uskutočnila prednáška "Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov
    Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

    Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

    4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)
    Štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu

    Štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu

    Medzinárodný projekt PF KU s univerzitou v Tadžikistane – online tréning

    Medzinárodný projekt PF KU s univerzitou v Tadžikistane – online tréning