Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 018KU-4/2021
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
    Vedúci projektu:RNDr. Mária Balážová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie