Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
  Ďalší autori:Marta Bošelová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:9788080847739
  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike