Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0383/19
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie