Katedra hudby

  Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
  Katedra hudby

  Rozvíjajte svoje talenty na katedre hudby

  Katedra hudby PF KU v Ružomberku, ktorej vznik sa datuje od vzniku Pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity v akademickom roku 1995/96, (od roku 2000 Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity), patrí k najmladším katedrám daného odboru na Slovensku. Za obdobie svojho trvania sa Katedra hudby (pôvodne Katedra hudobnej výchovy) vyprofilovala na agilnú, flexibilnú, erudovanú, v danom odbore kvalifikačne  veľmi silnú a stabilizovanú katedru.

  Na základe pedagogických, vedeckých i umeleckých výsledkov sa stala v interaktívnej oblasti partnerských katedier uznávaným pracoviskom, ktorého súčasné pedagogické zabezpečenie patrí v rámci katedier s hudobno-pedagogickým zameraním ku kvalifikačne najkvalitnejším na Slovensku.

   

  Viac o katedre

  Novinky na katedre hudby

  XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  V dňoch 23. – 24. apríla 2024 usporiadala Katedra hudby PF KU v Ružomberku v poradí už XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť
  Smútočné oznámenie

  Smútočné oznámenie

  „Hudba nikdy neprestane“

  „Hudba nikdy neprestane“

  Tribute to Peter Hochel v Bratislave

  Prezentačné video katedry

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška