Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
    Zahraničný projekt:nie