ERASMUS+ Upgrade with Learner-centred Approach (ULCA) - koordinátor

  Erasmus+

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:2020-1-SK01-KA203-078306
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  Zahraničný projekt:áno