Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 39

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Autor/Kolektív:Martina Krušinská
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-561-0652-5

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  Autor/Kolektív:Mgr. Jozef Horvát
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0974-8

  Hudobná kultúra v Brodne so zameraním na Dychový súbor Brodňanka

  Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0795-9 ​

  Prínos Lýdie Blahovej v oblasti etnografického výskumu v rokoch 1966-2014

  Úvod do hudobnej estetiky

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0709-6

  Úvod do hudobnej estetiky

  Náuka o hudobných formách

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0678-5

  Náuka o hudobných formách

  Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská
  Vydavateľstvo:Slovenská muzikologická spoločnosť : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89135-38-7

  Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Príprava na pedagogický výstup zo spevu

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD., Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0429-3

  Príprava na pedagogický výstup zo spevu

  Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0403-3

  Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Graduale Nitriense (s. XVI) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0417-0

  Graduale Nitriense (s. XVI) : liturgicko-muzikologická štúdia

  Graduale Nitriense (s. XVI) : facsimile

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0418-7

  Graduale Nitriense (s. XVI) : facsimile

  Teória hlasovej výchovy

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0255-8

  Teória hlasovej výchovy

  Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-756-2

  Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

  Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-759-3

  Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 3. Múzický fortieľ

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
  Ďalší autori:Jaroslava Zeleiová, Marta Bošelová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:9788080847715

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 3. Múzický fortieľ

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD., doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
  Ďalší autori:Marta Bošelová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:9788080847739

  Prienik tradície a súčasnosti. Tvorivá dielňa, 5. Kumšt v remesle a v muzike

  Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Ďalší autori:Jaroslava G. Zeleiová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-765-4

  Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly

  Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-743-2

  Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu

  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-596-4

  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-595-7

  Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

  Cvičebnica z teórie hudby: pomocný učebný text pre poslucháčov I. ročníka PEP

  Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-588-9

  Cvičebnica z teórie hudby: pomocný učebný text pre poslucháčov I. ročníka PEP