Štúdium chémie na Pedagogickej fakulte prebieha od roku 2004, pôvodne bolo zastrešované Katedrou biológie a chémie.

    Štúdium a vedecké aktivity na Katedre chémie a fyziky zabezpečujú skúsení vyučujúci. Významnú časť štúdia tvorí laboratórna odborná prax, počas ktorej sa študenti zapoja do chemických experimentov, ktoré prehlbujú ich teoretické vedomosti.

     

    Laboratóriá a špeciálne učebne

    Katedra  chémie  a fyziky disponuje vedeckých  laboratóriom  elektroanalytických  metód a laboratóriom, ktoré slúži pre účely edukácie študentov bakalárskeho štúdia. Vedecké laboratórium je vybavené 2 univerzálnymi elektrochemickými pristrojmi počítačovými zostavami, skenerom a dvoma tlačiarňami. Súčasťou laboratória je aj softvér NOVA na vyhodnocovanie elektrochemických meraní.