Katedra telesnej výchovy a športu

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Katedra telesnej výchovy a športu zabezpečuje od roku 1997 na pedagogickej fakulte KU predmety z telesnej výchovy na zabezpečenie študijného bakalárskeho aj magisterského programu predškolskej a elementárnej pedagogiky a učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Od roku 2019 je možné študovať na našej katedre bakalársky študijný program telesnej výchovy jednoodborovej ako aj v kombinácii.

  Katedra zabezpečuje predmety rekondično –relaxačné cvičenia, kondičná príprava (sezóne zručnosti – turistika, plavecký kurz, záchrana topiaceho, lyžiarsky kurz) pre študijný bakalársky program fyzioterapie. Pre študijný bakalársky program urgentnej zdravotnej starostlivosti predmet kondičnej prípravy. Tieto sa realizujú na fakulte zdravotníctva KU.

  Taktiež zabezpečujeme aj predmety voliteľnej telesnej výchovy, ktorá sa realizuje pre všetkých študentov KU. V spolupráci s UPaC KU je to spolupráca na realizácii niektorých športových turnajoch v priebehu roka.

  Viac o katedre

  Prezentačné video katedry