ERASMUS+ Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

    Erasmus+

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
    Zahraničný projekt:áno