Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku

    Informácie o publikácii

    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2011
    ISBN:978-80-8084-696-1
    Musica et educatio II : zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala 22. - 23.11.2010 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku