Mgr. Učiteľstvo hudobného umenia - externá forma

    (štandardná dĺžka štúdia 3 roky)

    Opis študijného programu

    Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu