Systém kvality

    Systém kvality bol na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku prvýkrát zavedený v roku 2006. Od toho obdobia prešiel rôznymi zmenami v súvislosti s tým ako sa menila koncepcia a smerovanie na MŠ VVaŠ SR. Posledná forma tohto systému je vybudovaná na základe noriem ESG prostredníctvom štandardov pre kvalitu vzdelávania vydané SAAVŠ 2. júla 2020.