Rozvíjame povedomie o dieťati s dyspraxiou

  Rozvíjame povedomie o dieťati s dyspraxiou

  Nové projekty na KŠP

  Nové projekty na KŠP

  O dyspraxii na konferencii

  O dyspraxii na konferencii

  Pozvaná prednáška

  Pozvaná prednáška

  Pozvánka a registrácia na vedeckú konferenciu

  Pozvánka a registrácia na vedeckú konferenciu

  Otvorená hodina zameraná na aktivity na sebapoznávanie

  Otvorená hodina zameraná na aktivity na sebapoznávanie

  Sprevádzanie rodiny s jednotlivcom s mentálnym postihnutím

  Sprevádzanie rodiny s jednotlivcom s mentálnym postihnutím

  Metóda čítania SFUMATO

  Metóda čítania SFUMATO

  Exkurzia v SKN a Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

  Exkurzia v SKN a Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

  Nový vedecký zborník: Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Nový vedecký zborník: Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Teória v praxi – Zdravotne orientovaná zdatnosť telesnej a športovej výchovy a voľný čas“

  Teória v praxi – Zdravotne orientovaná zdatnosť telesnej a športovej výchovy a voľný čas“

  Škola v prírode

  Škola v prírode

  Nová publikácia Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole

  Nová publikácia Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole

  Rigorózne konanie

  Rigorózne konanie

  Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PdF KU v Ružomberku

  Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PdF KU v Ružomberku

  Inšpiratívna informácia

  Inšpiratívna informácia

  Detská univerzita - Letom svetom s Malým Princom

  Detská univerzita - Letom svetom s Malým Princom

  Podpora pre všetkých študentov nielen pre prvákov

  Podpora pre všetkých študentov nielen pre prvákov

  Terénne cvičenia s frekventantami denného štúdia

  Terénne cvičenia s frekventantami denného štúdia

  Spomienka na pani profesorku Hudecovú

  Spomienka na pani profesorku Hudecovú

  Odborno-metodický plenér

  Odborno-metodický plenér

  Erazmus + mobilita 2022/2023 na Pedagogickej fakulte Olomouckej univerzity v Olomouci

  Erazmus + mobilita 2022/2023 na Pedagogickej fakulte Olomouckej univerzity v Olomouci

  Erazmus + Výučba 2022/2023 v Pedagogickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach

  Erazmus + Výučba 2022/2023 v Pedagogickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach

  Exkurzia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

  Exkurzia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

  Artplenér – Nezvyčajná premena papiera

  Artplenér – Nezvyčajná premena papiera

  Zdravie, Pohyb, Voľný čas a Prevencia

  Zdravie, Pohyb, Voľný čas a Prevencia

  Svetový deň epilepsie

  Svetový deň epilepsie

  Artplenér - všetko začína akciou

  Artplenér - všetko začína akciou

  Podporujeme študentov špeciálnej pedagogiky
  1. ročník špeckárskeho bazárika

  1. ročník špeckárskeho bazárika

  Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením

  Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa so zdravotným znevýhodnením