Vzdelávanie a príprava budúcich sociálnych pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) prebieha od roku 2004, kedy vznikla Katedra sociálnej práce. Do roku 2005 bola súčasťou Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva, neskôr bola jednou z troch katedier Ústavu sociálnych vied. Samostatne funguje od roku 2013. Postupne boli na katedre akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské programy v oblasti sociálnej práce, v dennej aj externej forme.  

    Najnovším študijným programom Katedry je ESWOCHY – európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Ide o spoločný študijný program Erasmus Mundus v anglickom jazyku, v rámci ktorého študenti postupne študujú v štyroch európskych krajinách. Ich štúdium je podporené štipendiom EÚ. Katedra sociálnej práce PF KU je prvé vysokoškolské pracovisko na Slovensku, ktoré získalo prestížny program Erasmus Mundus. 

    Katedra sociálnej práce PF KU sa stala najkvalitnejším pracoviskom vzdelávajúcim v sociálnej práci na strednom a východnom Slovensku. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl, ktoré v roku 2022 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V celoslovenskom rebríčku obsadila katedra druhé miesto.  

    Pracovníci a študenti katedry sa podieľajú na reprezentatívnych slovenských výskumoch, ktorých výsledky majú dopad na politické rozhodnutia. Pre Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch realizovali výskum prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. Pre Úrad komisára pre deti participovali na výskume názorov detí – siedmakov. 

    O kvalite vzdelávania svedčí aj skutočnosť, že študenti Katedry sociálnej práce pravidelne dostávajú ocenenia za slovenské kolá univerzitných vedeckých aktivít. Katedra sociálnej práce je členom slovenskej Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a European Association of Schools of Social Work.