Vzdelávanie a príprava budúcich sociálnych pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) prebieha od roku 2004, kedy vznikla Katedra sociálnej práce. Do roku 2005 bola súčasťou Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva, neskôr bola jednou z troch katedier Ústavu sociálnych vied. Samostatne funguje od roku 2013. Postupne boli na katedre akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské programy v oblasti sociálnej práce, v dennej aj externej forme.  

    Najnovším študijným programom Katedry je ESWOCHY – európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Ide o spoločný študijný program Erasmus Mundus v anglickom jazyku, v rámci ktorého študenti postupne študujú v štyroch európskych krajinách. Ich štúdium je podporené štipendiom EÚ. Katedra sociálnej práce PF KU je prvé vysokoškolské pracovisko na Slovensku, ktoré získalo prestížny program Erasmus Mundus. 

    O kvalite vzdelávania svedčí aj skutočnosť, že študenti Katedry sociálnej práce pravidelne dostávajú ocenenia za slovenské kolá univerzitných vedeckých aktivít. Katedra sociálnej práce je členom slovenskej Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a European Association of Schools of Social Work.