Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Martina Magová (ed.)
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0799-7
  Publikácia na stiahnutie: Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole.pdf (7.74M)
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole