Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Ďalší autori:Eva Veselovská
  Vydavateľstvo:Slovenská muzikologická spoločnosť : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89135-38-7
  Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku