Adresa:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Inštitút Juraja Páleša v Levoči
  Bottova 15
  054 01 Levoča

  Kontakt:

  spojovateľka:
  tel .: +421 53 469 91 89

  Riaditeľ inštitútu

  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Sekretariát

  tel./fax:+421 53 469 91 91
  e-mail: sekretariatijp@ku.sk
  Ing. Lucia Verčimáková
  mob. číslo: 0918 722 121
  lucia.vercimakova@ku.sk

  Podateľňa

  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
  mob. číslo: 0918 722 118
  zuzana.brciakova@ku.sk