Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Viera Radošová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0531-3
  Žiaci s odlišným materinským jazykom v kontexte primárneho vzdelávania