ERASMUS+ Promoting knowledge-sharing culture in Learning organisations (KNOWLO)

  Erasmus+

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:2021-1-LV01-KA2020-VET-000029991
  Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  Zahraničný projekt:áno

  Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách
  Cieľom projektu je vytvoriť metodiku a systém vzdelávania prostredníctvom zdieľania.

   

  Cieľ

  Vytvoriť metodológiu a systém vzdelávania pomocou zdieľania.

  Hlavné ciele

  1. Zvýšiť inovačný potenciál v odbornom vzdelávaní.
  2. Poskytnúť nový a inovatívny systém a metodiku odbornej prípravy/učenia a zdieľania, ktoré môžu stimulovať odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých.
  3. Poskytnúť možnosť myslieť netradične prostredníctvom zdieľania/učenia sa inovatívnych nápadov a metód od iných typov vzdelávacích organizácií (univerzity, základné školy, súkromní poskytovatelia vzdelávania dospelých atď.)
  4. Pomôcť vzdelávacím organizáciám vytvoriť prostredie excelentnosti a stať sa učiacimi sa organizáciami.
  5. Zlepšiť ľudský kapitál vo vzdelávacích organizáciách.
  6. Pomáhať vzdelávacím organizáciám vytvárať siete s inými podobne zmýšľajúcimi organizáciami v celej Európe.

  Výsledky projektu      

  • Vývoj metodického rámca pre organizácie SMART Learning
  • Samohodnotiaci nástroj pre školy/školské zariadenia odborného vzdelávania a prípravy ako vzdelávacie organizácie
  • Platforma na učenie a zdieľanie so SMART TOOLKIT
  • Databáza zdrojov na učenie a zdieľanie
  • Odporúčania pre organizácie SMART Learning

  Webstránka projektu