Súčasný stav, trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte dištančného vzdelávania

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0550/22
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie