Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Daniela Valachová, Monika Homolová (Eds.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1028-7
  Publikácia na stiahnutie: kovacova_expresivita_v_artterapii_4.pdf (2.2M)
  Expresivita v (art)terapii IV.