Projekty

  Počet nájdených projektov: 2

  Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike

  Číslo projektu:VEGA 1/0079/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Číslo projektu:020KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.