Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 19

  English for Slovak Sports Experts

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
  Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3493-8
  Stiahnuť publikáciu

  English for Slovak Sports Experts

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-223-3321-4
  Stiahnuť publikáciu

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  ISBN:80-89197-16-7
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2005
  ISBN:80-89197-32-9
  Stiahnuť publikáciu

  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005

  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-223-4299-5
  Stiahnuť publikáciu

  Súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii

  List of Sports Terms

  Autor/Kolektív:Peter Mačura a kolektív
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3546-1
  Stiahnuť publikáciu

  List of Sports Terms

  Physical Factors in Basketball Shooting

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-9934-520-03-7
  Stiahnuť publikáciu

  Physical Factors in Basketball Shooting

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–223–2847–0
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby 2010

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-244-2081-3
  Stiahnuť publikáciu

  Biomechanika basketbalovej streľby

  Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6 BASKETBAL

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2005
  ISBN:80-89197-36-1
  Stiahnuť publikáciu

  Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6 BASKETBAL
  UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE pre športové triedy základných škôl

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0878-9
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Autor/Kolektív:Andrej Hubinák, Miroslav Ondrejka, Ladislav Potočný, Ľuboslav Šiška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0877-2
  Stiahnuť publikáciu

  Netradičné pohybové, športové hry a úlohy so zameraním na rozvoj koordinačných schopností

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Autor/Kolektív:Ľuboslav Šiška, Anna Blahutová, Peter Krška, Patrik Oravec, Daniel Židek, Dávid Weiss
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0879-6
  Stiahnuť publikáciu

  Výcvikové kurzy - Učebné texty

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0997-7
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XI.

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1088-1
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu XII.

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0935-9
  Stiahnuť publikáciu

  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Technika a didaktika výučby lyžovania

  Autor/Kolektív:Anna Blahútová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0504-7
  Stiahnuť publikáciu

  Technika a didaktika výučby lyžovania