Katedra sociálnej práce

  Katedra sociálnej práce
  Sledujte facebookovú stránku Katedry sociálnej práce a dozviete sa aktuálne informácie.

  Vzdelávanie a príprava budúcich sociálnych pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) prebieha od roku 2004. Počas tohto obdobia boli akreditované denné a externé štúdium sociálnej práce. Ako jedno z mála pracovísk univerzity ponúka bakalárske, magisterské aj doktorandské programy. Štúdium sociálnej práce na našej katedre je charakteristické veľkým množstvom praxe v subjektoch sociálnej sféry. 

  Najnovším študijným programom Katedry je ESWOCHY – európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Ide o spoločný študijný program Erasmus Mundus v anglickom jazyku, v rámci ktorého študenti postupne študujú v štyroch európskych krajinách. Ich štúdium je podporené štipendiom EÚ. Katedra sociálnej práce PF KU je prvé vysokoškolské pracovisko na Slovensku, ktoré získalo prestížny program Erasmus Mundus. 

  O kvalite vzdelávania svedčí aj skutočnosť, že študenti Katedry sociálnej práce pravidelne dostávajú ocenenia za slovenské kolá univerzitných vedeckých aktivít. 

   

  Viac o katedre

  Prezentačné video katedry