Katedra sociálnej práce

  Katedra sociálnej práce

  Vzdelávanie a príprava budúcich sociálnych pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) prebieha od roku 2004. Počas tohto obdobia boli akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské programy v oblasti sociálnej práce. Súčasná Katedra sociálnej práce je nástupcom predchádzajúcich pracovísk, kde sa uskutočňovalo štúdium a výskum v oblasti sociálnej práce.

  Katedra sociálnej práce vyvíja nové aktivity, ktoré zvyšujú výskumný potenciál a medzinárodnú spoluprácu. Ako jedno z mála pracovísk PF KU ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy.

  V rámci magisterského stupňa si môžu študenti vybrať z týchto špecializácií: verejná správa a sociálne služby, poradenstvo a sociálna komunikácia a kariérové poradenstvo a príprava na trh práce. O kvalite vzdelania svedčí aj skutočnosť, že študenti Katedry sociálnej práce pravidelne dostávajú ocenenia za slovenské kolá univerzitných vedeckých aktivít.

  Viac o katedre

  Prezentačné video katedry