Katedra manažmentu (KM) poskytuje vzdelávanie v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku. Ťažisko vzdelávacieho procesu v spolupráci s praxou tvorí profilácia absolventov zameraná na výchovu odborníkov schopných analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch a navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia v týchto procesov. Absolvent má vedomosti nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania, ovláda problematiku práce s informačnými systémami v podnikoch a má vedomosti o tvorbe medzinárodných ekonomických vzťahoch, medzinárodnom manažmente a podnikaní.

   

  Viac o katedre

  Novinky z katedry

  Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Katedra manažmentu PF KU je zapojená do riešenia medzinárodného projektu VISIONAIR

  Medzinárodný projekt z programu Erasmus+KA220
  Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

  Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov

  Dňa 26. 4. 2023 o 13:00 sa na Katedre manažmentu uskutočnila prednáška "Akademická cesta okolo sveta za 16 rokov
  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

  4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)