Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Ďalší autori:Matúšová Silvia
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-905-4
  Vzdelávacia politika Európskej únie