Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné bakalárske študijné programy:

  Po kliknutí na študijný program sa zobrazí opis, informačné listy predmetov, odporúčaný študijný plán študijného programu.

  UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

  Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.
  Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU len v dennej forme.
  Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke Filozofickej fakulty KU.

   

  UČITEĽSTVO PREDMETU JEDNOODBOROVÉ: