Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PaedDr.)

  • Učiteľstvo biológie
  • Učiteľstvo náboženskej výchovy
  • Učitelstvo hudobného umenia
  • Učiteľstvo hudobnej výchovy
  • Učiteľstvo výtvarnej výchovy
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo informatiky
  • Učiteľstvo akademických predmetov v predmete matematika
  • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
  • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  • Učiteľstvo geografie
  • Učiteľstvo telesnej výchovy

   

  (Obsadenosť tém ku dňu 15. marca 2023)

  Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PhDr.)

  • Sociálna práca
  • Ekonomika a manažment podniku

   

  (Obsadenosť tém ku dňu 22. septembra 2022)