Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PaedDr.)

 • Učiteľstvo biológie
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Učitelstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobnej výchovy
 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo akademických predmetov v predmete matematika
 • Učiteľstvo akademických predmetov ruský jazyk a literatúra
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo geografie

Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PhDr.)

 • Sociálna práca
 • Ekonomika a manažment podniku

Témy rigoróznych prác (PaedDr.)

(Aktualizácia tém k 11.8.2021)

Učiteľstvo biológie
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: 5, 8

Učiteľstvo geografie
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné

Učiteľstvo informatiky

Témy rigoróznych prác

obsadené témy: 1, 7

Učiteľstvo matematiky

Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné

Učiteľstvo náboženskej  výchovy
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: 4, 7

Učiteľstvo hudobného umenia
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné

Učiteľstvo hudobnej výchovy
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné

Učiteľstvo výtvarnej  výchovy
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: 7, 18, 20, 21, 24

 Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné 

Učiteľstvo ruský jazyk a literatúra

Témy rigoróznych prác

obsadené témy: všetky voľné 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

obsadené témy: 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30, 31, 33

Témy rigoróznych prác (PhDr.)

Sociálna práca
Témy rigoróznych prác

obsadené témy: 4, 5

 Ekonomika a manažment podniku
obsadené témy: všetky voľné 
 

Dokumenty: