Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PaedDr.)

  • Učiteľstvo biológie
  • Učiteľstvo náboženskej výchovy
  • Učiteľstvo hudobného umenia
  • Učiteľstvo hudobnej výchovy
  • Učiteľstvo výtvarnej výchovy
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo informatiky
  • Učiteľstvo matematiky
  • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
  • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  • Učiteľstvo geografie
  • Učiteľstvo telesnej výchovy

   

  Témy rigoróznych prác 2023-2024 (PaedDr.)

  Aktualizácia ku 05.04.2024

  Rigorózne konanie na PF KU v Ružomberku (PhDr.)

  • Sociálna práca
  • Ekonomika a manažment podniku

   

  (Témy rigoróznych prác 2023-2024 (PhDr.)

  Aktualizácia ku 12.10.2023