UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE pre športové triedy základných škôl

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Peter Mačura a kolektív
    Rok vydania:2003
    Publikácia na stiahnutie: UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE pre športové triedy základných škôl.pdf (948.46k)
    UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE pre športové triedy základných škôl