Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PaedDr. Miriam Matejová, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2008
    ISBN:978-80-8084-355-7
    Cvičebnica z hudobnej náuky